NIP na paragonach - obowiązek od 01.01.2020
  • Sprzedawca, będzie mógł wystawić fakturę do paragonu
    tylko w przypadku, gdy na paragonie zostanie zapisany NIP nabywcy.

  • Nadal pozostaje możliwość wystawienia faktury w momencie zakupu bez drukowania paragonu

  • W przypadku kiedy urządzenie nie ma możliwości drukowania nr NIP na paragonie pozostaje możliwość wystawiania faktur w momencie zakupu.

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje:

'źródło: posnet.com"

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dziennku Ustaw RP (Dz.U. 2019 poz. 1520). Pośród wielu zmian jakie wprowadzono w ustawie nowelizowanej znalazł zapis dotyczący wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. W takim przypadku będzie to możliwe wyłącznie wtedy gdy podatnik wystawi fakturę do paragonu zawierającego NIP nabywcy. Zostało to określone w zmienianym art. 106b ustawy. Poniżej zamieszczamy cytat z ustawy nowelizującej, który opisuje ww. zmianę:

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

21) w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl